Thung Lũng Silicon – Những Bí Mật Marketing Chưa Từng Được Tiết Lộ

99.000$

Là phần tiếp theo của cuốn Bí mật marketing trong thị trường High-tech , một cuốn sách giá trị về lĩnh vực công nghệ cao, Thung lũng Silicon – những bí mật marketing chưa từng được tiết lộ tiếp tục những tranh luận và những vấn đề còn bỏ ngỏ, và trình bày chi tiết những lý thuyết về marketing các sản phẩm công nghệ cao và những chiến thuật có ảnh hưởng nhất trong thế…

 

Thung Lũng Silicon – Những Bí Mật Marketing Chưa Từng Được Tiết Lộ

99.000$

Mã: 8781423013499 Danh mục: , Từ khóa: , ,