Sáng Tạo

99.000$

Văn hóa của sự đổi mới không ngừng Những kỹ năng nhận biết tương lai để có thể sáng tạo ra những sản phẩm hấp dẫn người tiêu dùng, nối liền khoảng cách với khách hàng, loại bỏ các vấn đề nan giải… Trong sự phát triển mạnh mẽ của các trường phái, quan điểm và tư duy về quản trị thương hiệu, nổi bật lên là các quan điểm được thể hiện trong bộ sách…

 

Sáng Tạo

99.000$

Danh mục: , Từ khóa: