Made In Japan – Akio Morita & Sony – Đột Phá Chất Lượng – Kiến Tạo Tương Lai (Made In Japan – Tái Bản)

149.000$

Tác giả Akio Morita
Ngày xuất bản 05-2018
Kích thước 14 x 20.5 cm
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Công Thương

Made In Japan – Akio Morita & Sony – Đột Phá Chất Lượng – Kiến Tạo Tương Lai (Made In Japan – Tái Bản)

149.000$