Lý Gia Thành – Ông Chủ Của Những Ông Chủ Trong Giới Kinh Doanh Hồng Kông (Tái Bản)

139.000$

Tác giả Anthony B. Chan
Ngày xuất bản 01-2017
Kích thước 13 x 20.5 cm
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Lao Động

Lý Gia Thành – Ông Chủ Của Những Ông Chủ Trong Giới Kinh Doanh Hồng Kông (Tái Bản)

139.000$