Agilearn_Ebook Đội ngũ của bạn muốn làm tốt hơn nhưng không biết bắt đầu từ đâu

Covid cho thấy Đội ngũ của bạn muốn làm tốt hơn nhưng không biết bắt đầu từ đâu?

Bên cạnh những tác động tiêu cực, Covid-19 cũng đem tới những điều tích cực
– Tạo ra sức ép khiến tất cả các cá nhân, doanh nghiệp phải tìm kiếm cách mới để làm việc và phối hợp.
– Thúc đẩy cả tốc độ và quy mô đổi mới khi các doanh nghiệp buộc phải làm nhiều hơn với cách tốt hơn và tốn ít nguồn lực hơn. Phát triển đội ngũ cũng nằm trong các yêu cầu như vậy.

🤔Nhưng tại sao vấn đề này không được đặt ra trong điều kiện bình thường trước đây? Và thực tế thì rất ít doanh nghiệp thành công trong quá trình thay đổi này.

Nhân viên vẫn làm việc năng suất thấp, mức độ gắn bó hời hợt, đào tạo vẫn không hiệu quả.

Vấn đề là bạn và doanh nghiệp của mình mong muốn làm tốt hơn, nhưng không biết bắt đầu từ đâu và trong khủng hoảng, năng lực hoạch định lại càng suy giảm.

Mã: 8749212830166 Danh mục: