Free Marketing – 101 Ý Tưởng Phát Triển Doanh Nghiệp Với Chi Phí Thấp (Tái Bản)

199.000$

Free Marketing – 101 Ý Tưởng Phát Triển Doanh Nghiệp Với Chi Phí Thấp Marketing là một trong những khâu không thể thiếu qua quá trình quảng bá, giới thiệu sản phẩm đến người tiêu dùng. Một chiến lược tiếp thị không ngoan là biết vận dụng những công cụ, nhưng phương tiện và nguồn lực có sẵn để tạo nên một kế hoạch marketing với chi phí thấp nhất (hay thậm chí là…

 

Free Marketing – 101 Ý Tưởng Phát Triển Doanh Nghiệp Với Chi Phí Thấp (Tái Bản)

199.000$