Đọc tóm tắt? Tại sao không!

Đọc tóm tắt hay nội dung chính là một cách hay để nắm được ý chính của sách.

Có thể bạn bắt gặp một cuốn sách được nhiều người nhắc đến nhưng chưa có thời gian để tìm hiểu, qua tóm tắt, bạn sẽ hiểu được cuốn sách đang bàn về điều gì. Như vậy bạn sẽ không phải mua nhầm hay đọc nhầm những sách không phù hợp với mình.

Hơn nữa, đọc tóm tắt cũng là một cách để tiết kiệm thời gian cho những bạn bận rộn với công việc nhưng vẫn có niềm đam mê với sách!

Hay đôi khi bạn gặp phải một cuốn sách chuyên ngành đã quá quen thuộc, vậy hãy đọc tóm tắt để nắm được những ý chính, qua đó kích thích suy nghĩ rồi tự mình tìm kiếm và đào sâu hơn nữa!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *