#82: Thay đổi là điều không thể tránh khỏi

Thay đổi nào cũng sẽ khiến bạn cảm thấy khó khăn và không thoải mái. Tuy nhiên, bạn không nên chạy trốn chúng. Thay đổi có thể xuất hiện dưới bất kỳ tình huống nào.

Càng trưởng thành, chúng ta càng ngại thay đổi. Tuy nhiên, có một thay đổi vĩ đại đã xảy ra, buộc chúng ta phải đối mặt mà không hề hay biết: sự trưởng thành – từ phụ thuộc thành tự lập. Chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi nếu bị hoàn cảnh bắt buộc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *