Đọc thử – Tư Duy Logic – D.Q.McInerny

Logic là cơ sở cho khả năng suy nghĩ, phân tích, tranh luận và giao tiếp của chúng ta. Thật vậy, logic đi vào cốt lõi của những gì chúng ta muốn trình bày. Trong cuốn sách Being Logical ngắn gọn, dễ đọc này, giáo sư nổi tiếng D. Q. McInerny đưa ra một hướng dẫn không thể thiếu khi sử dụng logic để tạo lợi thế trong cuộc sống hàng ngày. Trọng tâm của cuốn sách là những hướng dẫn tuyệt vời về lập luận, cách lập luận, xây dựng một lập luận, cách nó khác với các hình thức diễn ngôn trí tuệ khác… Ngoài ra, ông cung cấp một cái nhìn sắc sảo về tư duy phi logic, giải thích cách nhận biết và tránh các lỗi phổ biến nhất.

Cho dù bạn là học sinh hay giáo viên, một người muốn mài giũa kỹ năng nghề nghiệp… bạn chắc chắn sẽ tìm thấy hướng dẫn ngắn gọn để thực hiện việc lý luận một cách hấp dẫn. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *