Tự Giác – Nhất Không Sunyatanand

Tự Giác là một nền tảng giúp người dùng làm quen, rèn thói quen và tiến tới có một lối sống – phong cách sống tỉnh thức, dựa vào Triết học Integral của Ken Wilber, tập luyện bằng nhiều phương pháp trong đó nền tảng chính là Thiền môn Tự Lực Giác Ngộ (Thiền Tự Giác) theo trường phái của Thiền Sư Paramahansa Yogananda.
 
Cuốn sách này được soạn thảo ra dựa vào cuốn sách Hồi ký của một Thiền Sư Autobiography of a Yogi) viết bởi Thiền sư Paramahansa Yogananda từ một trăm năm trước (lần đầu xuất bản năm 1920), và cuốn Khoa học Tôn giáo (Science of Religion) viết bởi Thiền sư Swami Sri Yukteswar cũng như cuốn Lý thuyết Vạn Pháp (A Theory of Everything) của Triết gia Ken Wilber. Mong muốn duy nhất của cuốn sách này là giúp bạn mở rộng tuệ nhãn cho tới khi bạn có thể chứng đắc được sự thật tuyệt đối. Nguyện niềm vui, an lạc và sự chân thành sẽ là một khởi đầu tươi đẹp, góp phần tạo nên sự tinh tấn của bạn. Cầu mong bạn được sự trợ lực của các bậc Giác Ngộ, các bậc Thánh, Thầy và Tổ.
 
Những bài học Thiền Tự Giác sẽ chứng minh cho thấy sự tồn tại của dòng chảy sự sống xuyên suốt tất thảy các pháp và mối quan hệ bất tử của linh hồn bạn với sự sống này. Bằng cách áp dụng những bài học, bài tập Thiền đơn giản được truyền dạy qua hàng ngàn năm bởi các bậc giác ngộ, Thầy và Tổ của Thiền môn Tự Giác, cuộc sống của bạn sẽ trải qua giai đoạn chuyển hóa toàn diện. Bạn sẽ tìm được niềm vui cùng với các bạn hữu nơi cửa Thiền, bạn sẽ sống một cuộc sống an lạc, hòa hợp, cân bằng và tìm được tình yêu cùng sự thật tuyệt đối.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *