Thử thách 12/21 – 30 phút mỗi ngày cùng sách: Đi sau đến trước [ Đọc tóm tắt sách ]

“Đi sau, đến trước” là cẩm nang cho những ai không bằng lòng với việc theo sau, cho những ai tin rằng cách tốt nhất để chiến thắng là viết lại luật chơi, cho những ai không sợ hãi khi thách thức tính chính thống, cho những ai có thiên hướng xây dựng hơn là cắt bỏ, cho những ai quan tâm đến việc tạo ra khác biệt hơn là tạo dựng sự nghiệp, và cho những ai cam kết dốc sức hoàn toàn cho việc đánh dấu lãnh thổ tương lai trước nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.