Thành công không kiêu, thất bại không nản, mới là người thông minh, biết thời thế!

Chuyện xưa kể rằng:
 
Trước đây, có một vị tướng tài giỏi, từng lập được nhiều chiến công lừng lẫy. Tuy nhiên, ông ấy có một nhược điểm “chết người”, đó chính là quá kiêu ngạo.
 
Bởi vì chưa từng đánh thua trận, nên ông ấy luôn mang tâm lý “Ta là người tài giỏi nhất”, và vì vậy thường lấy ý kiến của mình làm đầu, mà không chịu nghe lời khuyên của cấp dưới.
 
Do đó có một lần, khi mới vừa đánh thắng được một thành trì xong, ông đã kéo quân vào thành và ra lệnh cho quân lính được thoải mái uống rượu, ăn chơi 3 ngày trước khi về kinh thành gặp vua.
 
Dưới trướng ông có một vị tướng trẻ, tính tình điềm tĩnh, từng khuyên ngăn ông không nên vui mừng quá sớm, vẫn còn trên chiến trường nên đừng chủ quan, nhưng ông lại không nghe.
 
Kết quả, khi quân lính đã uống say mèm và lăn ra ngủ thì nửa đêm, chẳng biết từ đâu có vô số ánh sáng từ khắp bốn phương chiếu đến.
 
Nghe tiếng bước chân rầm rộ của địch quân, quân lính đang say ngủ sợ hãi vội bỏ chạy tan tác. Kết quả, thành trì vừa chiếm được liền phải trả về cho giặc, quân lính còn chịu thiệt hại vô số.
 
Nhưng khi chạy thoát nạn, vị tướng kia mới nhận được tin tức báo rằng. Hóa ra đêm đó số quân địch còn lại chưa đầy 100 người, chỉ là có một người lính thông minh đã nghĩ ra cách cột các bó đuốc lên đuôi bò rừng rồi đuổi chúng từ miền núi cao chạy xuống.
 
Nghe tiếng bước chân nhanh và đông như vậy, quân lính bên ông mới hiểu lầm là số lượng đối phương quá nhiều. Lại do còn đang say rượu, nên chưa kịp suy nghĩ đã vội chạy thoát thân, càng chạy lại càng dễ chết vì tông vào bò rừng đang giận dữ chạy loạn vì nóng.
 
Biết được sự thật, vị tướng kia hối hận vô cùng. Chỉ vì bản tính kiêu ngạo của mình mà làm chết biết bao binh lính. Từ đó, ông ấy không bao giờ dám tự cho mình là đúng như trước nữa.
 
Nếu nói có 30% số người thành công trong tổng số dân trên thế giới thì trong số đó chỉ có 10% thành công do gia đình giàu sẵn hoặc có chỉ số IQ cao, còn lại 20% kia đều phải dựa vào cố gắng mới có được.
 
Mà một khi 20% số người đó chỉ cần chủ quan hoặc kiêu ngạo mà ngủ quên trên chiến thắng dù chỉ một lát đi nữa, cũng sẽ dễ dàng bị hiện thực đạp ngã xuống biến thành một trong số 70% những người bình thường kia.
 
Thế nên, thành công không kiêu, thất bại không nản, mới là cách làm chân chính của người thông minh, biết thời thế!
 
– Theo Thiên Tuyết –

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.