Tất cả mọi thứ diễn ra ở đời đều cấu thành một loại nhận thức trong bạn

Việc bạn hiểu biết hơn về thế giới liệu có giá trị hay không? Chắc chắn là ngay lập tức chúng ta có thể nói là “Có giá trị”, nhưng cũng ngay lập tức, rất nhiều người khác có thể nói là, “Cũng không để làm gì, không có tác dụng gì”. Khi đó chúng ta bắt đầu phải bịa ra một lý do nào đó, chẳng hạn thông minh hơn, hiểu người hơn thì trong quan hệ gia đình, trong quan hệ họ hàng, trong quan hệ với bạn bè, trong quan hệ với người yêu, trong quan hệ với đồng nghiệp, trong một quan hệ xã hội bất kỳ, chúng ta sẽ đúng đắn hơn, ứng xử tốt hơn, sống tử tế với nhau hơn, v.v…  Nhưng rốt cục, những điều đó để làm gì?  Nếu đó là mục đích của tất cả những sự hiểu biết, nó chẳng có nghĩa gì. Bạn vẫn có thể tiếp tục tất cả các mối quan hệ đó mà chẳng cần phải hiểu biết nhiều, chỉ cần tránh đi sự mếch lòng, tránh đi những xung đột, tránh gây tổn thương cho người khác, vậy là được, cần gì phải biết nhiều hơn những điều đủ để bạn có thể tiếp tục sống. Nếu như nói rằng tất cả những chuyện này sẽ giúp bạn kinh doanh tốt hơn, làm mọi việc tốt hơn thì chuyện đó càng chẳng có nghĩa gì. Nếu biết điều tốt hơn về toàn bộ cuộc sống này chỉ để trục lợi về nó thì chuyện đó chẳng có nghĩa gì Lại nữa, giả thử bạn nói rằng biết điều tốt hơn để cao thượng hơn nó, thì có thể đó cũng là một vấn đề. Nếu mục đích của bạn là vượt lên thế giới này bằng cách hiểu nó thì hãy suy nghĩ nghiêm túc. Còn nếu bạn muốn giúp nó, muốn cải tạo nó, thì hãy nhớ rằng gần như khi hiểu được sự trói buộc lẫn nhau của thế giới, bạn sẽ thấy mình bất lực khi muốn thay đổi nó Biết một chút về toàn bộ thế giới này, một chút sự thật về nó, có vẻ như chẳng để làm gì. Bạn sẽ phải tự đi tìm ý nghĩa của điều đó Bạn phải thật sự tìm được ý nghĩa đó, bạn phải xác định nó Xác định mình ở trên con đường nào, sẽ thuộc về điều gì, lớn lao hay thất bại trên con đường mà mình sẽ đi. Bạn có chọn con đường đó hay không – tất cả điều đó sẽ xác định xem bạn ở vị trí nào trên toàn bộ những mạch chảy từ Thân Tâm Ý hoặc trong thế giới này, trong rất nhiều thứ to lớn khác – Trích sách SỰ KIẾN TẠO LÝ TRÍ – Thuật thôi miên của đời sống thường nhật – Tác giả Hạo Thái 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *