TẠI SAO NGƯỜI TA CỨ LƯU GIỮ MÃI NHỮNG TỔN THƯƠNG TRÊN MẠNG XÃ HỘI? Chiến lược Bậc thầy để bất kì ai cũng NHỚ đến bạn

TẠI SAO NGƯỜI TA CỨ LƯU GIỮ MÃI NHỮNG TỔN THƯƠNG TRÊN MẠNG XÃ HỘI?

Chiến lược Bậc thầy để bất kì ai cũng NHỚ đến bạn

.

.

.

Hiểu được các kiến thức về tự vệ cảm xúc thời đại 4.0, bạn mới hiểu ra được có những dạng thức nào để làm việc trên mạng xã hội:

  • Một, bạn coi nó (mạng xã hội) như một thành phố mà có các công dân, mà các công dân này chú trọng đến các dòng tiền và tâm trạng cô độc thế nào
  • Thứ hai, bạn coi nó như một tôn giáo, nơi mọi người tìm được cộng đồng của mình
  • Thứ ba, bạn coi nó như thiên đường, mọi người được tùy ý nói mà không phải trả giá cho những điều mình nói
  • Thứ tư, bạn xem họ như một đống nạn nhân tụ tập cùng một chỗ
  • Thứ năm, bạn coi đấy là nơi trút tất cả những gì ấm ức bất lực của cuộc đời này, và nơi mà tất cả mọi người đều sợ hãi những người còn lại, trong khi cầu tình những người còn lại, nơi mà nỗi đau được lưu giữ bất tử

Khi ở ngoài đời có người chửi bạn “Thằng cờ hó này”, bạn quên sau khi bạn đi. Nhưng nếu như ai nhắn bạn câu đấy, bạn không quên nổi “M* thằng cờ hó, tao giết mày!”

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *