So đo với người khác là dùng sai lầm của người đó để trừng phạt mình

 
Có một cụ già thích đọc báo, hàng ngày ông đều đến cửa hàng gần nhất để mua báo.
 
Nhân viên bán hàng ở đó thấy ông chỉ mua báo nên rất coi thường, thái độ phục vụ luôn ngạo mạn và thô lỗ.
 
Bạn của ông lão thấy thế không thể hiểu được liền hỏi: “Cậu ta đối xử với ông như vậy, tại sao ông không mua ở nơi khác?”
 
Ông già cười đáp:
 
“Nếu vì so đo với cậu trai đó và đi mua ở chỗ khác. Tôi phải đi loanh quanh nhiều hơn, không chỉ lãng phí thời gian mà còn thêm phiền phức. Hơn nữa, cậu ta không biết lịch sự, cư xử thô lỗ là vấn đề của cậu ta. Tại sao tôi phải thay đổi tâm tính của mình chỉ vì người như vậy?”
 
Ý nghĩa:
 
Chúng ta không thể quyết định thái độ của người khác, nhưng chúng ta có thể quyết định thái độ của chính mình.
 
So đo với người khác là dùng những sai lầm của người đó để trừng phạt bản thân mình.
 
– Theo Đình Trọng –

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.