Nói ra đừng sợ – Kỹ năng thuyết trình cho người mới bắt đầu

71.000$

Bao gồm:

  • Sách giấy
  • Ebook
  • Audiobook

Để nhận Ebook/Audiobook:

1- Tải ứng dụng Rigo.vn trên Apple Store và Google Play

2- Quét mã QR trên Bookmark kèm theo sách

 

 

Kỹ năng thuyết trình cho người mới bắt đầu
Nói ra đừng sợ – Kỹ năng thuyết trình cho người mới bắt đầu

71.000$