Đọc thử – Khám Phá Luật Hấp Dẫn Để Mở Khóa Thành Công – Orison Swett Marden

Khám Phá Luật Hấp Dẫn Để Mở Khóa Thành Công là cuốn sách kim chỉ nam giúp bạn gia tăng sự tự tin và biến đam mê thành hiện thực, đưa bạn đến gần hơn với hoài bão của mình, để giấc mơ không chỉ là giấc mơ. 

Không chỉ dừng lại ở đó, Khám Phá Luật Hấp Dẫn Để Mở Khóa Thành Công là cuốn cẩm nang kỹ năng chỉ cho bạn những quy tắc thành công cũng như những quy luật hiệu quả để bạn đạt được mục tiêu của mình.

“Sự thật, nghèo khổ là một chứng bệnh tinh thần chứ không phải điều Thượng đế an bài, và nếu muốn cả nhân loại cùng đi lên thì ta phải đẩy lùi thứ bệnh này ra khỏi tâm trí. Thay vì cam chịu nó như một số người vẫn làm, nhiệm vụ của chúng ta là tránh xa nó và giúp mọi người cũng làm được như vậy. Giống như mọi thứ bệnh tật khác, nghèo khổ là hậu quả chính của vô tri. Mọi người trên Trái đất đều có thể sống sung túc nếu ý thức được nguồn sức mạnh tiềm ẩn của bản thân, sẵn sàng lao động và tận dụng nguồn sức mạnh ấy.”

(Orison Swett Marden)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *