Đọc sách là trí tuệ, lên đường là trải nghiệm

 
Cố Viêm Thức là một nhà văn, nhà địa lý học nổi tiếng thời nhà Thanh, Trung Quốc.
 
Đọc sách hoặc viễn hành, cơ thể và tâm trí, luôn sẽ có một thứ mãi mãi ở trên đường.
 
Cố Viêm Thức là điển hình cho phương pháp đọc “đọc vạn cuốn sách, đi vạn dặm đường”.
 
Có một ghi chép như này:
 
Khi Cố Viêm Thức ra ngoài, ông sẽ chỉ cần một con la, hai con ngựa và một xe sách để lên đường, qua mỗi một địa điểm, ông đều sẽ dừng lại nói chuyện với người dân địa phương, tìm hiểu một chút phong tình thế thái nơi bản địa.
 
Nếu nó khác so với những gì mình được biết trước đó, ông sẽ viết lại thật rõ ràng, và hỏi cặn kẽ tới khi không còn ngờ hoặc nữa thì thôi.
 
Đọc hết sách, đối chiếu những câu văn trong sách với thực tế, thông tin có được hoàn chỉnh hơn, có vậy mới khiến quyển sách trở nên có giá trị.
 
Chúng ta không chỉ cần đọc những câu chữ trong từng trang sách, mà còn phải đọc cả “cuộc sống” ngoài trang sách ấy.
 
Đọc sách là trí tuệ, lên đường là trải nghiệm.
 
Đọc vạn cuốn sách, rồi đi vạn dặm đường, trải nghiệm từng con chữ trong cuốn sách trong cuộc sống thực, đem những trải nghiệm đó biến thành trí tuệ sinh tồn của bản thân.
 
– Theo Thiên Vy –

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *