Đoạn trích ‘7 Aha! Khơi Sáng Tinh Thần & Giải Tỏa Stress’ – Mike George

Bạn đã bao giờ chứng kiến những cuộc trò truyện tương tự như tình huống tôi sắp kể sau đây chưa? Người đầu tiên bắt đầu bằng một điều gì đó đại loại như là “Anh biết không, tôi có quá nhiều việc phải làm, và thời hạn chót (deadline) sắp đến rồi. Bàn làm việc của tôi thì chất đầy hồ sơ, tài liệu và mọi người đều muốn tôi giải quyết xong từ ngày hôm trước kìa, tôi căng thẳng đến chết đi được!”. Chỉ một lúc sau, một người khác thêm vào “Chắc chắn anh bị stress rồi! Mà anh nên chứng kiến những gì tôi phải làm kìa!”. Thế là sau đó, mỗi người cứ tranh nhau chứng minh rằng họ bị stress nặng hơn so với người khác.
 
Chúng ta đang làm gì vậy? Chúng ta đã tạo ra cái thế giới nào đây, khi mà cứ tranh giành nhau như những người điên về mức độ bị tổn thương để rồi còn bị căng thẳng thêm nữa? Ở đâu mà người ta đo lường sự thành công bằng những cấp độ stress đây?
 
Tôi hy vọng bạn chẳng bao giờ làm như thế!
 
– Trích ‘7 Aha! Khơi Sáng Tinh Thần & Giải Tỏa Stress’ – Mike George

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *