Bạn có thái độ sống thế nào, bạn sẽ trở thành người như vậy

Đời người là một con đường dài để “tu dưỡng đức hạnh”.
 
Nếu tâm bất chính, mọi việc đều không thuận. Nếu tâm ngay thẳng, chuyện gì cũng như ý.
 
Một trái tim tích cực sẽ tạo ra một con người luôn lạc quan. Một thái độ bi thương chỉ khiến con người ngủ quên trong bóng tối.
 
Ngày xưa, có một thư sinh đến kinh đô ứng thí lần thứ ba, anh ta vẫn ở ngay nhà trọ mà hai lần thi trước từng ở.
 
Đêm đó, anh ta liên tiếp mơ hai lần. Giấc mơ đầu tiên, anh ta mơ thấy mình trồng cao lương trên tường, giấc mơ thứ hai thì thấy trời đổ mưa to, anh ta đang đội cái mũ rộng vành, còn che thêm một cái ô.
 
Ngày hôm sau, thư sinh kia đến nhờ những người lớn tuổi giải đáp giấc mơ giúp mình.
 
Người lớn tuổi kia nghe xong liền nói: “Cậu vẫn nên khăn gói về nhà thì hơn. Cậu thử nghĩ xem, trồng cao lương trên tường không phải là việc làm vô ích hay sao, còn vừa che ô vừa đội nón, há chẳng phải chứng tỏ phải thêm một vòng thi nữa?”
 
Thư sinh kia nghe xong liền nản lòng, trở về nhà trọ xếp đồ muốn quay về.
 
Chủ nhà trọ thấy vậy liền thắc mắc hỏi anh ta:
 
“Ngày mai thi rồi, sao hôm nay cậu lại về nhà?”
 
Thư sinh mới kể cho chủ nhà trọ nghe về giấc mơ của mình.
 
Chủ nhà trọ mới nói:
 
“Theo tôi, vị lớn tuổi kia nói không đúng rồi, khách quan lần này nhất định có thể đậu kỳ thi. Cậu thử nghĩ xem, trên tường trồng cao lương chẳng phải ý nói ‘đậu cao’ sao? Mang dù còn đội nón là đang nói ‘đã ổn càng thêm chắc chắn’ còn gì?”
 
Thư sinh nghe thế, cảm thấy vị chủ nhà trọ nói có lý hơn, nên phấn khởi chuẩn bị thi, kết quả đậu bảng nhãn thật.
 
Đối mặt cùng tình huống, những suy nghĩ khác nhau sẽ cho kết quả không giống nhau.
 
Khi gặp khó khăn, ai dám tiến, mới thoát khỏi được xiềng xích.
 
Khi vướng vào phiền não, hiểu được dừng đúng lúc, mới có thể đi càng xa.
 
Khi thử thách đến, thông minh hay ngu ngốc, giàu hay nghèo, cũng không vượt qua được 4 chữ ‘Thái độ tích cực’.
 
Bạn có thái độ sống thế nào, bạn sẽ trở thành người như vậy.
 
– Theo Thiên Tuyết –

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *