#123: Bạn không già

Khi là một sinh viên vừa tốt nghiệp đại học, bạn có thể cảm thấy mình đã già. Nhưng thực tế không phải vậy. Bạn là một trong những người trẻ nhất của thị trường lao động.

Bạn đang ở giai đoạn bắt đầu của chặng đường nghề nghiệp và những cơ hội dành cho bạn là không thể kể hết. Vì thế, đừng than thở rằng bạn đã quá già, hãy hưởng thụ cuộc sống và tuổi trẻ. Hãy sống vui hơn và cười nhiều hơn vì bạn chỉ sống có một lần mà thôi!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *