#102: Luôn luôn tử tế, không được hèn nhát

Tử tế là gì? Đó là khi bạn lên xe buýt, bạn tự động nhường chỗ cho người già, phụ nữ mang thai, người yếu và người tàn tật… Bạn sẵn lòng làm như vậy để giúp đỡ những người thiệt thòi hơn mình.

Còn hèn nhát là gì? Đó là khi người bắt nạt bạn biết bao nhiêu lần nhưng bạn không hề phản kháng. Bạn chấp nhận “dĩ hòa vi quý” mà lui một bước nhưng người khác cứ lấn lướt bạn vì họ nghĩ bạn sợ họ.

Lòng tốt là giống như một loại phước lành và điều này chỉ đến với người tử tế. Một người tốt và nhân hậu sẽ luôn được người khác giúp đỡ khi họ gặp khó khăn.

Nhưng nếu ai đó thấy bạn dễ dàng mềm lòng khi họ nhờ vả và quen với sự khiêm tốn của bạn, anh ta muốn bắt nạt bạn thì bạn hãy chứng minh cho anh ta thấy bạn không hề dễ dãi. Hãy tự bảo vệ mình mọi lúc mọi nơi và đừng để mình bị người khác bắt nạt dễ dàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *