Harry Potter tập 6 (Harry Potter và Hoàng tử lai)

215.000$

* Tác giả: J. K. Rowling

* Thể loại: Sách tiểu thuyết, văn học nước ngoài, phù thủy

* NXB: Trẻ

Harry Potter tập 6 (Harry Potter và Hoàng tử lai)

215.000$

Danh mục: