Sách Kỹ năng làm việc

Combo sách Hoàn thiện bản thân

387.000$
Hết hàng

Sách Kỹ năng Lãnh đạo, Quản trị

Mở Rộng Từ Giá Trị Cốt Lõi

79.000$

Sách Kỹ năng làm việc

Sơ đồ tư duy

100.000$
-30%
Hết hàng

Kỹ năng làm việc hiệu quả

Hoàn Thành Mọi Việc Không Hề Khó

76.300$

Kỹ năng đàm phán thuyết phục

Những Cuộc Đàm Phán Quyết Định

79.000$

Kỹ năng quản lý thời gian

Mỗi ngày tiết kiệm một giờ

63.000$
Hết hàng

Sách Kỹ năng làm việc

Từ tốt đến vĩ đại

115.000$